Zorg en ondersteuning

Waar kunt u terecht voor zorg & ondersteuning

Het valt soms niet mee om de weg te vinden in het grote aanbod van zorgaanbieders. Bij wie u het beste terecht kunt hangt af van het soort begeleiding dat u zoekt en van uw woonplaats. Hieronder een opsomming van de mogelijkheden, ingedeeld in duidelijke rubrieken.

Zorg en ondersteuning voor NAH

Zorg, begeleiding en behandeling

Hulp bij het vinden van de juiste zorg

Cliëntondersteuner (MEE)
http://www.meezhn.nl/contact/den-haag

NAH coach (WZH)
Klantbemiddelaar: 070-440 30 00

Hersenletselteam
Via het NAH coördinatiepunt:
advandongen@hersenletselzuidholland.nl 

Hulp bij de coördinatie van zorg / contact met alle hulpverleners 

NAH coach (WZH)
Klantbemiddelaar: 070-440 30 00

 

Zelfverzorging en huishouden 

Begeleiders bij Gemiva
Zorgbemiddeling: 088 205 24 00
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Consulenten bij MEE
Tel: 088-775 2000
Contactformulier: http://www.meezhn.nl/contact/den-haag

Begeleiders bij Middin
Aanvragen of info via het Klantcontact
Tel: 070-372 12 34
E-mail: klantcontact@middin.nl 
Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur

Wijkverpleegkundigen
Bij de verschillende thuiszorginstellingen in de regio

Waarnemingsproblematiek 

Koninklijke Visio
U kunt bij Visio een training compensatiestrategie volgen, deze training wordt verzorgd door een ergotherapeut 
www.visio.org

Ambulante woonbegeleiding 

Gemiva
Tel: 088 – 205 24 00
E-mail: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl
Website: www.gemiva-svg.nl

Koninklijke Visio
Meer informatie: www.visio.org

Middin Klantcontact
Tel: 070 - 372 12 34
E-mail: klantcontact@middin.nl 

Cognitieve revalidatietraining 

Basalt
Een ergotherapeut van Basalt met cognitieve specialisatie kan een revalidatietraining voor u verzorgen.

Aanmelden: de huisarts of specialist ouderengeneeskunde kan u door verwijzen, of u kunt direct contact opnemen met de ergotherapeut.

E-mail: info@basalrevalidatie.nl
Meer informatie: http://www.basaltrevalidatie.nl

Financiën en administratie

Voor ondersteuning bij:
- Het beheer van mijn financiën en administratie
- Bij het vinden van een instantie die mij kan helpen met mijn financiën en administratie
- Het aanvragen van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Begeleiders bij Gemiva
Zorgbemiddeling: 088 205 24 00
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Consulenten bij MEE
Tel.: 088-775 2000
Contactformulier: http://www.meezhn.nl/contact/den-haag

Begeleiders bij Middin
Aanvragen of info via het Klantcontact
Tel: 070-372 12 34
E-mail klantcontact@middin.nl 
Elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur

AdobeStock_42394565

Lotgenotencontact

Lotgenotengroep

Lotgenotengroep bij MEE
Tel: 088-775 2000
Contactformulier: www.meezhn.nl/contact/den-haag

Partnergroep

Partnergroep bij MEE
Tel: 088-775 2000
Contactformulier: www.meezhn.nl/contact/den-haag

Partnergroep bij Basalt
Tel: 070 – 359 35 73
E-mail: info@basalt.nl
Website: http://www.basaltrevalidatie.nl/

Broertjes- en zusjesgroep (Brusjes)

Brusjes (broertjes en zusjes) groep bij MEE
Tel: 088-775 2000
Contactformulier: www.meezhn.nl/contact/den-haag

 

Ervaringen delen met een ervaringsdeskundige 

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl
Meer informatie: www.hersenletsel.nl

Lotgenoten contact in een NAH café

Werk en dagbesteding

Hulp bij starten met werken na oplopen hersenletsel

Dagactiviteitencentrum Nieuw Berkendael (WZH)
Burgemeester Waldeckstraat 80
2552 TX Den Haag
070-7561600
Email: klantenservice@wzh.nl
Website: www.wzh.nl/NAH

 Bij het programma ‘Job’ van Dagactiviteitencentrum WZH Nieuw Berkendael gaat het om arbeidsgerichte activiteiten. Samen met uw begeleider gaat u op zoek naar activiteiten die bij u passen. Ook bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar het doen van vrijwilligerswerk of het toewerken naar een re-integratietraject. Job biedt activiteiten in individueel- en in groepsverband.


Begeleiding bij arbeidsvragen

Adviseur arbeid bij Koninklijke Visio
Meer informatie: www.visio.org

(Werk)activiteiten voor mensen met NAH

Dagactiviteitencentrum Nieuw Berkendael (WZH)
Burgemeester Waldeckstraat 80
2552 TX Den Haag
Tel: 070-7561600
Email: klantenservice@wzh.nl
Website: www.wzh.nl/NAH

Dagactiviteitencentrum WZH Nieuw Berkendael biedt een breed scala aan activiteiten voor (jong)volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en mensen met een lichamelijke beperking. Tijdens de activiteiten wordt uitgegaan van uw mogelijkheden. U krijgt de ruimte om zelf activiteiten en initiatieven op te pakken en te organiseren.

Werk- en trainingscentrum Het Vizier (Gemiva)
Vijverzicht 99
2543 AV Den Haag
Tel: 070-359 55 11
E-mail: vizier@gemiva-svg.nl  

Het Vizier is een werk- en trainingscentrum voor mensen met een lichamelijke beperking of NAH. 

Activiteitencentrum Waldeck (Middin)
Billie Holidaystraat 100
2551 WK Den Haag
Tel: 070-325 06 05

Email: Waldeck@Middin.nl

Groot aanbod aan werkactiviteiten onder 1 dak voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of NAH

Activiteitencentrum Zwedenburg (Middin)
Zwedenburg 99
2591 BC Den Haag
Tel: 070-381 79 07

Email: Zwedenburg@Middin.nl 

Groot werkcentrum, waar dagelijks ongeveer 100 mensen voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking kunnen werken. Gebouw is aangepast voor mensen in een rolstoel.

Hart voor Werk
Dagbesteding voor mensen met NAH
Kerketuinenweg 45
2544 CV Den Haag
070 2042011/ 06 86419163

www.hartvoorwerk.nl
info@hartvoorwerk.nl

(Groeps)begeleiding in een activiteitencentrum

Sparring (Gemiva)
Leyweg 1452
2545 HP Den Haag

070-350 43 23 

E-mail: sparring@gemiva-svg.nl

Cygnus (Gemiva)
Knobbelzwaansingel 171
2496 LN Den Haag
015-251 36 00 

E-mail: cygnus@gemiva-svg.nl


Het Vizier (Gemiva)
Vijverzicht 99
2543 AV Den Haag
070-359 55 11 

E-mail: vizier@gemiva-svg.nl 


WZH Nieuw Berkendael
Burg. Waldeckstraat 80
2552 TX Den Haag
070-756 18 00

E-mail: servicepuntnb@wzh.nl 

Carry van Bruggenhove (Middin)
Carry van Bruggenhove 25
2717 XT Zoetermeer
079 316 06 60

Email: CarryvanBruggenhove@Middin.nl

De Dijk (Activisie)
Zegwaartseweg 27c

2722 PP Zoetermeer

Tel: 079-3434791
Contactformulier

Gehele jaar geopend op werkdagen van 9.00 tot 15:30 uur.
Op de nationale feestdagen is het centrum gesloten.

Hart voor Werk
Dagbesteding voor mensen met NAH
Kerketuinenweg 45
2544 CV Den Haag
070 2042011/ 06 86419163

www.hartvoorwerk.nl
info@hartvoorwerk.nl

Weer aan het werk met NAH

Beweegactiviteiten

NAH workshop over NAH

Middin
NAH workshop over NAH: theorie, praktijk oefeningen en ervaringsverhalen (i.s.m. ervaringsdeskundigen en een mantelzorger)
E-mail: e.tiersen@middin.nl 

Zwemmen voor mensen met NAH

Basalt
Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag
E-mail: nahzwemmen@basaltrevalidatie.nl 

Gemiva (via dagcentra)
Zorgbemiddeling: 088-205 24 00
E-mail: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Hart voor Werk
Dagbesteding voor mensen met NAH
Kerketuinenweg 45
2544 CV Den Haag
070 2042011/ 06 86419163

www.hartvoorwerk.nl
info@hartvoorwerk.nl

Beweegprogramma

WZH Nieuw Berkendael
Tel: 070-7561800
E-mail: servicepuntnb@wzh.nl 

Begeleid bewegen (fitness, gymnastiek) voor mensen met NAH

Gemiva
Zorgbemiddeling
Tel: 088-205 24 00
E-mail: zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Hart voor Werk
Dagbesteding voor mensen met NAH
Kerketuinenweg 45
2544 CV Den Haag
070 2042011/ 06 86419163

www.hartvoorwerk.nl
info@hartvoorwerk.nl

Meet me @ the gym sportscholen

Deze sportscholen zijn goedgekeurd als sportcentrum voor mensen met hersenletsel, n.a.v. project Edwin van der Sar Foundation en De Hersenstichting.

Active Health Center
Henri Faasdreef 226
2492 JP Den Haag
Tel: 070 – 444 40 82 
Website: www.ahcleidschenveen.nl 
E-mail: info@ahcleidschenveen.nl

Active Health Center Ypenburg
Kleveringweg 33
2616 LZ Delft
015 – 256 10 10  
www.ahcypenburg.nl
E-mail: info@ahcypenburg.nl 

Health Spa
Savornin Lohmanplein 7
2566 AA Den Haag
070 – 323 56 29  
www.healthspa.nl
E-mail: info@healthspa.nl 

Yuwa Leefstijlclub
Kortestede 2-c
2543 VK Den Haag
070 – 367 17 50  
 www.yuwa.nl
E-mail: resi@yuwa.nl 

Move4Life
Stadhoudersring 392
2713 GN Zoetermeer 
079 – 3169585
www.move4life.nl
E-mail: info@move4life.nl  

NAH & Golf

MEE
Tel: 088-775 2000
Contactformulier: www.meezhn.nl/contact/den-haag

Zwemmen met mensen met NAH

Hersenz

Contact met Hersenz

In regio Haaglanden wordt Hersenz aangeboden door Middin:
www.middin.nl.

Meer informatie over Hersenz:
Website: www.hersenz.nl
E-mail: info@hersenz.nl   

Voor wie is Hersenz

Hersenz is voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van 18 jaar en ouder die:
•    Beter willen leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
•    Gemotiveerd zijn om zelf actief te werken aan verbetering.
•    Voldoende in staat zijn tot zelfreflectie, concentratie en communicatie om de behandeling te kunnen volgen.

Wat zijn de doelen van Hersenz

•    Cliënten en naasten kunnen omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
•    Cliënt ervaart kwaliteit van leven en perspectief.
•    Cliënt functioneert zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij  en heeft maximale eigen regie.
•    Naasten ervaren minder belasting.
 

Wat is Hersenz?

Hersenz is behandeling voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop mensen met hersenletsel problemen ervaren: cognitie, emoties en gedrag, vermoeidheid, motoriek, communicatie en het systeem waarin de leven. Dit zijn de bouwstenen van Hersenz.

De behandeling is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verwerken van veranderingen en verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. Door de combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis wordt het geleerde daadwerkelijk geïntegreerd in het dagelijks handelen. De combinatie van cognitieve modules en een bewegingsprogramma versterkt het effect.

Hersenz richt zich ook op uw partner, kinderen of andere naasten, onder meer via behandeling thuis.

Hersenz 2

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.