Naar huis

Een deel van de mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) keert na ziekenhuisopname direct naar huis en revalideert vanuit huis. Een deel revalideert in een instelling en keert na afronding van de revalidatie terug naar huis. Voordat u naar huis gaat wordt gezamenlijk met u gekeken welke zorg en/of ondersteuning u thuis nodig heeft.

Naar huis met NAH

Ter voorbereiding op het ontslag naar huis (na ziekenhuisopname of revalidatie in een revalidatiecentrum) wordt een inventarisatie gemaakt van de zorgbehoeften van u en uw naasten en van de noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen thuis. De inventarisatie wordt gedaan door een transferverpleegkundige en een ergotherapeut in het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

Langdurige ondersteuning thuis

Soms is langdurige ondersteuning nodig bij het aanbrengen van structuur in het leven, planning en organisatie, administratie en financiën, en contracten met instanties. Organisaties in de regio die hierbij ondersteuning kunnen bieden zijn:

Woontraining

WZH Nieuw Berkendael biedt training aan mensen gericht op het weer thuis kunnen wonen. 

Ondersteuning op een later moment

Het is ook mogelijk dat u gedurende een (lange) periode geen ondersteuning nodig heeft terwijl er op een later moment veranderingen zijn waardoor er opnieuw een zorgvraag ontstaat.

Meer informatie

In regio Haaglanden zijn veel verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar, zoals begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging.

Kijk voor de mogelijkheden in de regio onder het kopje 'zorg & ondersteuning'.
 

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.