Zorg voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) in de regio Haaglanden

Op deze website vindt u informatie over de verschillende vormen van zorg en ondersteuning voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten in de regio Haaglanden. Bij welke instanties kunt u bijvoorbeeld terecht met uw vragen? Waar vindt u lotgenoten? Welke hulp kunt u inschakelen als u weer aan het werk wil?

Komt u er zelf niet uit met de informatie op deze website, dan kunt u altijd contact opnemen met de NAH coördinator van de regio Zuid-Holland.

contact 

Hulp voor mantelzorgers

Waar kunt u terecht voor hulp?

Lees meer

Signalen van hersenletsel

Hoe weet u dat er sprake is van NAH?

Lees meer

Zorg en ondersteuning

Waar kunt u terecht voor hulp? 

Lees meer

Patiëntenverhalen

Het verhaal van Koos en Irma 

Foto Koos en Irma

Vlakbij hun huis ging het mis. Op een rotonde kreeg een automobilist een epileptisch insult en trapte op het gaspedaal. De auto van Koos en Irma werd geramd. Door het ongeval liep Irma een hersenkneuzing op, waarvan ze uiteindelijk herstelde. Koos heeft er blijvend hersenletsel aan overgehouden. Zodanig, dat hij zijn werk en hobby's niet meer kon oppakken. Het echtpaar kwam terecht in een rollercoaster van zorg, emoties, financiële en juridische zaken. Wat niet veranderde was de chemie die zij voor elkaar hadden. "Zonder dat hadden we het niet gered."

lees verder

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.