Handige links

Op zoek naar meer informatie over NAH? Er zijn talloze sites over dit onderwerp. Hieronder vind u handige links naar gerenomeerde websites.

Handige links

Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl 

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel.

Op de website vindt u allerlei informatie over hersenletsel.

Activiteiten van de patiëntenvereniging:

• Organiseren van lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten

• Geven van informatie over hersenletsel, behandeling en verzorging

• Het ontwikkelen van hulpmiddelen

• Belangenbehartiging

• Kwaliteit verbeteren van de zorg/opvang

U kunt op verschillende manieren meedoen met Hersenletsel.nl: als lid (getroffene of mantelzorger), als steunlid, als donateur, als professioneel lid of als vrijwilliger. Waarom lid, donateur of vrijwilliger worden?

• U steunt daarmee het werk van hersenletsel.nl en talloze vrijwilligers die zich dagelijks voor getroffenen door hersenletsel en hun naasten inzetten

• U hebt direct voordeel van het lidmaatschap of donateurschap bij het aanschaffen van publicaties, hulpmiddelen of andere producten via de website of bij de regionale afdeling

• U kunt uw lidmaatschap mogelijk via uw zorgverzekeraar (deels) terugkrijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden van teruggave. U kunt bij hen uw lidmaatschap dan declareren. Op deze website vindt u een overzicht van vergoedingen van alle zorgverzekeraars.

Meer informatie: www.hersenletsel.nl

Hersenstichting 

Hersenstichting: www.hersenstichting.nl

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten ze onderzoek doen, geven ze voorlichting en voeren ze vernieuwende projecten uit.

Op de website vindt u allerlei informatie over hersenletsel, onderzoek en activiteiten.

Hartstichting 

Hartstichting: www.hartstichting.nl

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij financiert o.a. onderzoek naar hart- en vaatziekten, zet zich in voor een hartgezonde toekomst voor kinderen en geeft voorlichting en steun aan patiënten.

U vindt hier o.a. meer informatie over beroerte.

Bureau NAH Zorg 

Bureau NAH Zorg: www.nahzorg.nl

NAH Zorg is het aanspreekpunt voor mensen met levensvragen rondom NAH. NAH Zorg biedt een luisterend oor en geeft informatie. Bureau NAH Zorg adviseert en ondersteunt gezinnen waarvan een lid NAH heeft. Dat gebeurt op verschillende manieren.

De familie van mensen met hersenletsel verdient een steun in de rug. Dat is waarvoor Bureau NAH Zorg, een initiatief van lotgenoten, is opgericht.

MS Vereniging Nederland 

MS Vereniging Nederland: www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland is er voor jou en je dierbaren. Met een luisterend oor, professionele kennis en de behartiging van jouw belangen.

Stichting Contusio Cerebri Fonds 

Stichting Contusio Cerebri Fonds: www.hersenkneuzing.nl

De Stichting CCF stelt zich tot doel om onderzoekkennis en praktijkkennis inzake Contusio Cerebri relevant en beschikbaar te maken voor patiënten en zorgverleners.

Stichting Hersentumor.nl 

Stichting Hersentumor.nl: www.hersentumor.nl

De Stichting Hersentumor.nl bestaat uit een hechte groep professionals en enthousiastelingen en heeft als missie het verstrekken van onafhankelijke, actuele, betrouwbare en praktische informatie over hersentumoren.

Nederlandse Meningitis Stichting

Nederlandse Meningitis Stichting: www.meningitis-stichting.nl

De stichting zet zich in voor goede informatie, zorg en volledige participatie in de maatschappij voor mensen die geconfronteerd worden met meningitis/encefalitis/sepsis.

Werken met hersenletsel

Werken met hersenletsel: www.werkenmethersenletsel.nl

Op deze website vindt u middels ‘Vraag & Antwoord’ informatie over hersenletsel, re-integratie, job coaching, rechten en plichten en andere relevante tips en informatie.

De website is bedoeld als wegwijzer voor werkzoekenden en werknemers met hersenletsel, 
werkgevers en alle overige professionals (zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, HRM, coaches & consulenten).

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.