Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Zorg & ondersteuning Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als u Niet Aangeboren Hersenletsel hebt, moet u voorzieningen en hulp vanuit de Wet Maatsschappelijke Ondersteuning (WMO) zelf aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor ondersteuning uit de WMO. Hoe gaat dat in zijn werk?

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Eerst een indicatiegesprek

Een WMO-consulent van de gemeente houdt een indicatiegesprek met u. Tijdens dat gesprek wordt bepaald óf u zorg nodig heeft en hoe veel. Daarbij wordt ook gekeken naar wat mensen uit uw omgeving, zoals partners, familie of buren kunnen doen. Dat verschilt per persoon.

 In het indicatiegesprek komen veel zaken aan de orde. Dat kan wel eens lastig zijn omdat mensen met hersenletsel vaak problemen hebben met overzicht houden.

Neem hulp mee naar het indicatiegesprek

Soms weten WMO-consulenten onvoldoende van hersenletsel en de consequenties. Daarom mag u naar het gesprek uw partner, een familielid of een bekende meenemen. Het kan ook een hulpverlener zijn, bijvoorbeeld iemand van MEE. Zij kunnen u ondersteunen bij het gesprek. Twee weten meer dan één. En twee mensen kunnen vaak ook beter aangeven waar u tegen aan loopt. 

Zowel voor getroffenen als voor naasten is er een online WMO-gesprekswijzer ontwikkeld. Deze kunt u doorlopen om te ontdekken welke onderwerpen u in het gesprek aan de orde wilt laten komen. Als u de vragenlijst voor getroffenen invult, krijgt u direct te zien voor welke onderwerpen dat nodig zou zijn. U kunt de ingevulde lijst en resultaten ook uitprinten. Kijk voor meer informatie op http://www.hersenletsel.nl/activiteiten-en-producten/wmo/WMO+Gesprekswijzers/.

Ondersteuning aanvragen

U kunt WMO-ondersteuning aanvragen bij uw gemeente. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, dagbesteding of vervoer.

U kunt met de gemeente bellen en vragen naar de afdeling die over de WMO gaat. U kunt dan een afspraak maken met de WMO-consulent voor een indicatiegesprek. Zo'n gesprek is vaak ook via www.regelhulp.nl aan te vragen. Bijna alle gemeenten zijn bij Regelhulp aangesloten.

Als u meer informatie wilt over waar u de juiste zorg kunt aanvragen verwijzen wij u naar www.zorgwijzer.nl/zorgkompas

in Den Haag 

Ga naar http://www.denhaag.nl/home/bewoners/werk-zorg-en-welzijn/Wmo.htm

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Kom dan langs bij een Servicepunt, of bel met de Klantenservice SZW. Of ga langs bij een Servicepunt XL. Daar zijn cliëntondersteuners aanwezig die u kunnen helpen en uw vragen over de WMO kunnen beantwoorden.

Telefoonnummer Klantenservice SZW: (070) 353 75 00.

De klantenservice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

In Leidschendam-Voorburg  

Ga naar https://www.leidschendam-voorburg.nl/Int/PDC/pdc-producten/Wet-maatschappelijke-ondersteuning-(Wmo).html

Heeft u hulp of ondersteuning nodig? Voor algemene vragen, advies of het vinden van de juiste plaats waar u met uw hulpvraag terecht kunt, kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. Ook als u vooraf wilt bespreken of in uw situatie het indienen van een melding zinvol is, kunt u terecht bij de gemeente.

Telefoonnummer: 14 070
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

in Rijswijk 

Ga naar https://www.rijswijk.nl/zorgloket

Het Zorgloket van de gemeente is het centrale loket om inwoners te informeren en adviseren over de voorzieningen in de Wmo.

Telefoonnummer: 14 070

Het Zorgloket heeft iedere werkdag een telefonisch spreekuur van 10.30 uur - 12.00.

in Wassenaar 

Ga naar www.wassenaar.nl en maak een afspraak.

Telefoonnummer: 14 070 WhatsApp: 06 - 15 82 13 96

in Zoetermeer 

Ga naar www.zoetermeer.nl en maak een afspraak.

Bij het centrale Wmo-loket in de publiekshal van het Stadhuis kunt u terecht voor informatie en advies op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Ook kunt u informatie vinden in de Zoetermeerwijzer.

Telefoon: 14 079

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.