Hulp voor mantelzorgers

Hulp voor mantelzorgers

Zorgt u langdurig en onbetaald voor uw partner, ouder of kind met Niet Aangeboren Hersenletsel? Dan bent u mantelzorger. Voor sommige mensen is deze zorg moeilijk te organiseren in hun drukke bestaan, helemaal als plotseling veel (meer) zorg nodig is. Op deze pagina vindt een aantal handreikingen die u als naaste kunnen ondersteunen.

Duofiets 2 (Respect)

Waar kunt u terecht voor hulp?

Gezinsondersteuning 

Gezinsondersteuner (Middin)
070 – 372 35 81
ambulantebegeleiding@middin.nl 

Gezinsondersteuner (MEE)
088-775 2000
http://www.meezhn.nl/contact/den-haag

Gezinsondersteuner (Gemiva)
Zorgbemiddeling: 088-205 24 00
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Gezinsondersteuner (Recuper)
010 452 55 45
backoffice@recuper.nl 

Ondersteuning thuis, zodat de mantelzorger even wat tijd voor zichzelf heeft (respijtzorg) 

Vrijwilliger van Middin
Aanvragen of info via Fikri Derraz, manager
06-140 53 974
respijtzorgnah@middin.nl

Ambulant dienstverlener van Gemiva
Zorgbemiddeling: 088 205 24 00
zorgbemiddeling@gemiva-svg.nl

Respijtwijzer (voor het vinden van respijtzorg in Den Haag)
www.respijtwijzerdenhaag.nl

Tips bij passiviteit van uw partner

Veel mantelzorgers ervaren passiviteit van hun partner, als gevolg van het hersenletsel. Dit kan een zware belasting zijn. Herkent u onderstaande problemen? Wellicht heeft u dan iets aan de tips: 

  • Uw partner geeft aan dingen niet te kunnen: probeer praktische oplossingen en/of hulpmiddelen.
  • Uw partner geeft aan dingen niet te durven, bijvoorbeeld uit schaamte, vervelende ervaringen bij eerdere pogingen of een gebrek aan zelfvertrouwen: probeer positieve ervaringen op te bouwen.
  • Uw partner heeft een plannings- en coördinatiestoornis: probeer de handeling op te delen in deelhandelingen, maak door foto’s of pictogrammen een handelingsvolgorde/schema.
  • Uw partner heeft motivatieproblemen, bijvoorbeeld door stemmingsproblemen, verlies aan interesse of doelen die te groot en daarmee onbereikbaar zijn: probeer makkelijke doelen te stellen die haalbaar.
  • Uw partner is vaak moe, bijvoorbeeld omdat hij/zij zich flink moet inspannen voor relatief eenvoudige handelingen, hij/zij moeite heeft met het filteren van prikkels of vanwege bijwerkingen van medicatie: probeer korte periodes van activiteit te laten volgen door korte rustperiodes.
  • Uw partner heeft last van een depressie of heeft verwerkingsproblemen: probeer een luisterend oor te zijn, neem problemen serieus en schakel bij langere duur via de huisarts professionele hulp in.

Heeft u goede tips voor mantelzorgers die we hier kunnen opnemen? Stuur dan een mail naar heleen.vanmilligen@transmuralezorg.nl

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.