Revalideren in een instelling 

Revalideren in een instelling 

Het kan zijn dat je op basis van je beperkingen na ziekenhuisopname nog niet terug naar huis kunt. Je komt in dit geval in aanmerking voor klinische revalidatie. Dit betekent dat je tijdelijk in een revalidatiecentrum wordt opgenomen waar je dagelijkse handelingen bijvoorbeeld opnieuw leert uit te voeren. 

Klinisch revalideren kan niet in Den Haag. Hiervoor kun je onder andere terecht bij: 

Onderwijs tijdens klinische revalidatie

In combinatie met klinische revalidatie kan gestart worden op een NAH Observatieplaats op (V)SO de Piramide. De Piramide staat open voor leerlingen met een chronisch ziektebeeld of een lichamelijke beperking; leerlingen die (nog) geen onderwijs in een reguliere setting kunnen volgen. Zij krijgen de kansen die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 

Ook kan in combinatie met klinische revalidatie gestart worden met een NAH consultatie arrangement of arrangement extra ondersteuning op jouw eigen school.

Zie voor meer informatie 'Onderwijs Zorg Arrangement'.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.