Naar de huisarts of SEH

Naar de huisarts of SEH

Ben je op je hoofd gevallen, bijvoorbeeld bij het buiten spelen of toen je met je fiets ergens tegen aan reed? Dan kan het zijn dat je hersenletsel hebt opgelopen. 

Naar de huisarts

Omdat jij nog in ontwikkeling bent kunnen gevolgen van NAH lang verborgen blijven, het is daarom belangrijk dat jouw ouders jou goed in de gaten houden. Hebben jij of je ouders twijfels? Maak dan een afspraak bij de huisarts.

De huisarts zal jou waarschijnlijk weer gewoon naar huis sturen. De huisarts kan er echter ook voor kiezen om jou door te sturen naar een kinderneuroloog in het ziekenhuis voor verder onderzoek of naar een revalidatiearts bij Sophia Revalidatie. 

Naar de SEH

Soms is de schade na een ongeluk iets heftiger en beland je op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis. Op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis word je onderzocht door een arts. Indien nodig wordt een (kinder)neuroloog ingeschakeld.

Kinderen tot 18 jaar komen na SEH bezoek in een nazorg traject terecht. Dit betekent dat zij terug komen op de poli, of worden opgebeld om te vragen hoe het gaat. 

Ziekenhuizen in de regio (inclusief SEH):

HagaZiekenhuis

  • Locatie Leyweg: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000) www.hagaziekenhuis.nl
  • Juliana Kinderziekenhuis: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000)

Haaglanden Medisch Centrum (HMC):

  • Locatie Westeinde : Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag  (070-330 2000)
  • Locatie Antoniushove: Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam (070-357 44 44)

LangeLand Ziekenhuis

  • Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer (079-346 26 26)

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.