Signalen NAH bij kinderen en jongeren 

Signalen hersenletsel Signalen bij kinderen en jongeren

Ook kinderen en jongeren kunnen hersenletsel oplopen. Hersenletsel bij kinderen en jongeren wordt niet altijd gelijk herkend. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen van NAH lang verborgen blijven, omdat zij nog in ontwikkeling zijn.

Signalen hersenletsel bij kinderen

NAH is merkbaar bij leren, bewegen en gedrag. Je kan problemen hebben op het gebied van:

  • gezondheid, belastbaarheid
  • bewegen, handelen
  • waarnemen, verwerken van prikkels
  • communiceren
  • denkvaardigheden, leren
  • gedrag, emoties  

De gevolgen van NAH zijn niet altijd ‘aan de buitenkant’ te zien. Er zijn vaak ‘onzichtbare restverschijnselen’ zoals leerproblemen, dat je eerder moe wordt of last hebt van drukte. Ook je ouders, broertjes of zusjes of je vrienden kunnen de gevolgen van NAH merken.

Als u het vermoeden heeft dat er bij uw kind sprake is van hersenletsel, maak dan een afspraak bij uw huisarts.

Oorzaken van hersenletsel

Kleine kinderen tussen 0 en 4 jaar hebben de grootste kans op een ongeval dat hersenletsel tot gevolg kan hebben, meestal in of rond het huis. Bij kinderen en jongeren tussen de 5 en 24 jaar zijn verkeersongevallen een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel. Buiten spelen vormt ook een risico voor ongevallen, dit geldt met name voor kinderen tot 14 jaar. In de leeftijdsgroep van 15 tot 24 jaar is lichamelijk geweld een veel voorkomende oorzaak van hersenletsel.

Naast hersenletsel als gevolg van een ongeval kunnen kinderen en jongeren ook hersenletsel oplopen door bijvoorbeeld een ziekte.

Meer informatie

Op de website van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl vindt u meer informatie over de signalen van hersenletsel bij kinderen en jongeren en over hoe u hiermee om kunt gaan: http://www.hersenletsel.nl/hersenletsel.nl/jongeren/.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.