Revalideren vanuit huis

Zorg in Haaglanden Revalideren vanuit huis

Veel patiënten gaan na ontslag uit het ziekenhuis naar huis. Afhankelijk van uw diagnose, fysieke en psychische gezondheidstoestand, de behandelmogelijkheden en uw behoeften wordt een vorm van revalidatiebehandeling of andere zorg die bij u past gezocht. 

Thuis revalideren met NAH

Poliklinisch revalideren betekent dat u gedurende een bepaalde periode op regelmatige basis naar een kliniek gaat voor behandeling of therapie.

Poliklinische revalidatie kan plaatsvinden bij verschillende instellingen:

Basalt 

Het doel van medisch specialistische revalidatie bij Basalt is het voorkomen of verminderen van belemmeringen in het dagelijkse leven.

Voordat u in revalidatiebehandeling komt, brengt u eerst een bezoek aan de revalidatiearts. Hier heeft u een schriftelijke verwijzing van uw huisarts of specialist voor nodig. U of uw arts stuurt deze brief aan het medisch secretariaat van Basalt. Na aanmelding ontvangt u binnen 3 weken een uitnodiging voor een eerste consult met de revalidatiearts. De revalidatiearts stelt, in overleg met u, vast of een behandeling in het revalidatiecentrum zinvol is.

Patiënten die poliklinische revalidatie volgen bij Basalt, komen meerdere keren per week voor behandeling of therapie naar het revalidatiecentrum op één van de locaties van Basalt. Revalidatie heeft te maken met dagelijkse activiteiten. Daarom kan in overleg met u ook de omgeving (partner, familie, werkgever, sportclub) bij de behandeling worden betrokken.

Basalt Den Haag

Vrederustlaan 180

2543 SW Den Haag
Tel: 070 – 359 35 93
www.basaltrevalidatie.nl

NAH-poli bij expertisecentrum Nieuw Berkendael (WZH) i.s.m. Recuper 

Bij de NAH-poli van WZH Nieuw Berkendael kunt u terecht voor onderzoek en behandeling gericht op

 • lichamelijke beperkingen
 • taal-, spraak- of slikstoornissen
 • werking van het geheugen
 • emotionele veranderingen
 • gedragsveranderingen

WZH werkt samen met Recuper en richt zich op mensen met gedragsveranderingen en cognitieve problematiek bij NAH. Bijzonder is het multidisciplinair behandelteam onder verantwoordelijkheid van een psychiater én gedragsneuroloog. De specialisten onderzoeken uw situatie en zorgen voor behandelingen die bij u passen. Op deze manier krijgt u een goed beeld van de gevolgen van uw hersenletsel en bent u verzekerd van de juiste begeleiding.

Op de NAH-poli werken GZ-psychologen, neuropsychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, verpleegkundigen en NAH coaches nauw samen. Hierdoor is het mogelijk om met meerdere behandelaren op één dag af te spreken.

Aan de hand van de gesprekken en behandelingen krijgt u meer inzicht in wat u zelf nog kan, leert u omgaan met veranderingen en wordt stap voor stap gekeken naar de mogelijkheden in het omgaan met de beperking.

U kunt ook naar het activiteitencentrum en er is een mantelzorg ondersteuningsprogramma. Ook partners, familieleden, vrienden of vriendinnen kunnen voor vragen over NAH of de behandelingen een afspraak maken bij de NAH-poli zodat de vragen beantwoorden kunnen worden.

Tijdens poliklinische revalidatie wordt ook woontraining aangeboden, waar u het (meer) zelfstandig wonen kan oefenen en waar knelpunten en mogelijkheden naar boven komen.

WZH Nieuw Berkendael
Burg. Waldeckstraat 80
2552 TX Den Haag
070-7561800
servicepuntnb@wzh.nl
www.wzh.nl/woonzorgcentra/den-haag/wzh-nieuw-berkendael

Recuper
Tel: 010 452 5545
E-mail: backoffice@recuper.nl
www.recuper.nl

Koninklijke Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden

Koninklijke Visio biedt revalidatie aan slechtziende en blinden mensen.Meer dan 50% van de mensen met NAH hebben een waarnemingsstoornis. Om goed te zien zijn zowel goede ogen als een goed visueel systeem in de hersenen vereist. Als de verwerking van visuele prikkels in de hersenen verminderd of verstoord verloopt, bijvoorbeeld na het oplopen van hersenletsel, spreekt men van een visuele verwerkingsstoornis.

Visio is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van visuele waarnemingsstoornissen en helpt u een passend antwoord te vinden op uw vragen.

Visio Den Haag

Bordewijklaan 3

2591 XR Den Haag

088 585 92 00

denhaag@visio.org
www.visio.org

Behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie (Bavo Europoort) 

Behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie (Bavo Europoort) (uitklappen na aanklikken)

Behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie behandelt mensen van 18 t/m 65 jaar met een hersenaandoening waardoor stoornissen optreden in hun denken en gedrag. Problemen die ontstaan door hersenletsel en die in het behandelcentrum behandeld worden, zijn:

 • geheugenstoornissen
 • oriëntatie-, aandachts- en concentratieproblemen
 • taal-, spraak- en bewegingsstoornissen
 • emotionele en gedragsstoornissen zoals agressie, onaangepast gedrag (decorumverlies), apathie en regressief gedrag (gedrag vertonen uit een eerdere levensfase)
 • Stemmingsstoornissen, wanen en hallucinaties, al dan niet in combinatie met fysieke problemen en/of medische comorbiditeiten (het tegelijkertijd lijden aan twee of meer aandoeningen)

U kunt in het behandel- en expertisecentrum uw psychische en lichamelijke mogelijkheden optimaal leren benutten. Dit kan uw kwaliteit van leven en dat van uw naasten verbeteren. Het doel van de behandeling is tweeledig:

 1. Het verminderen van aanwezige functionele beperkingen (bijvoorbeeld spraak- en slikproblemen)
 2. Het zo adequaat mogelijk leren omgaan met de resterende functionele beperkingen

Polikliniek

U kunt bij de polikliniek terecht voor:

 • Diagnostiek en advies
 • Nazorg na een klinische behandeling (behandeling tijdens opname)
 • Behandeling van een stoornis in het brein en/of stemmingsstoornissen

Deeltijdbehandeling

Een deeltijdbehandeling is geschikt voor mensen die behoefte hebben aan diagnosestelling of behandeling, maar niet opgenomen hoeven te worden. De deeltijdbehandeling biedt bijvoorbeeld ondersteuning bij het structureren van het leven thuis. Hiervoor wordt uw geheugen, oriëntatie en sociale vaardigheden verbeterd.

Bij deeltijdbehandelingen wordt in kleine groepen gewerkt, waarbij ruimte is voor voldoende individuele aandacht. Bij aanvang van de behandeling worden gezamenlijk met u doelen opgesteld waaraan u gaat werken.

Bavo Europoort Behandel- en expertisecentrum NAH/neuropsychiatrie
Franz Lehàrstraat 141
3069 MN Rotterdam
Tel: 088 – 358 53 54
www.bavo-europoort.nl

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.