Zorg en ondersteuning 

Zorg en ondersteuning 

Tijdens of na de revalidatieperiode kan jij of jouw familie behoefte hebben aan extra ondersteuning. Verschillende organisaties in Den Haag en omgeving kunnen jou en jouw familie deze ondersteuning bieden.

Middin

Middin biedt begeleiding aan gezinnen en/of onderwijs en verwijst door indien dat noodzakelijk is (naar bv. paramedici). Behandeling wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind. Afhankelijk van de zorgvraag van een gezin wordt passende ondersteuning ingezet, denk hierbij aan netwerkbijeenkomsten voor verkrijgen van informatie en lotgenotencontact. 

Middin werkt met BrainSTARS, een educatief programma voor kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. Het biedt ouders, onderwijsgevenden en andere betrokkenen informatie over de oorzaken en gevolgen van NAH. Daarnaast geeft BrainSTARS handvatten voor het analyseren en aanpakken van gedragsproblemen.

Gemiva-SVG Groep

Gemiva is er voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Zo biedt Gemiva behandeling op locatie, bijvoorbeeld op een kinderdagcentrum (KDC) waar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een kind als hij/zij zich vanwege een handicap niet goed ontwikkeld. Familie wordt actief betrokken en goed begeleid.

In samenwerking met SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden) is er aandacht voor het hervatten van onderwijs.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.