Nazorgpoli Basalt

Zorg in Haaglanden Nazorgpoli Basalt

Na de revalidatieperiode kunt u nog met veel vragen zitten. Ook uw partner kan nog veel vragen hebben. Eenmaal thuis of aan het werk kunt u nieuwe problemen tegenkomen. Om een antwoord te krijgen op uw vragen kunt u na de revalidatie bij Basalt terecht op de nazorgpoli.

sophia-revalidatie

Voor wie?

Speciaal voor mensen met een CVA of NAH heeft Basalt een nazorgpoli. De nazorgpoli is bestemd voor mensen die de revalidatie bij Basalt hebben afgerond en volgt aansluitend op de revalidatie.

Hoe werkt de nazorgpoli?

Op de nazorgpoli is er aandacht voor medische zaken, dagbesteding, uw stemming, en het toepassen van wat u hebt geleerd in de revalidatie. Ook is er aandacht voor hoe het met uw partner of mantelzorger gaat.

U hebt gesprekken met de nazorgconsulent. Zij neemt met u een aantal vragenlijsten door over uw medische en psychosociale welbevinden. Samen met u zal zij uw problemen verhelderen. Ze kan u adviseren, informatie meegeven of verwijzen. Bij het gesprek na zes weken is het belangrijk dat uw partner of mantelzorger aanwezig is. Zo nodig kan de nazorgconsulent overleggen met de revalidatiearts of uw huisarts.

In het kort ziet het traject van de nazorgpoli er als volgt uit:

 • U ontmoet uw consulent (zo mogelijk) voor de eerste keer vlak voordat u de revalidatie afrondt.
 • U hebt een aantal afspraken gedurende het jaar:
  • na 6 weken;
  • na 3 maanden;
  • na 6 maanden;
  • na 12 maanden.
 • U krijgt voorafgaand aan de afspraken na drie en zes maanden diverse vragenlijsten toegestuurd, die u invult en terugstuurt.

Na de nazorgpoli

Na twaalf maanden eindigt de nazorg. Ter afronding stuurt de consulent een brief naar de huisarts.

Overigens blijft de huisarts ook tijdens de gehele nazorgfase de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen bij gezondheidsproblemen. Zo nodig kan deze weer contact opnemen met de nazorgconsulent van Basalt.

Meer weten?

Voor het maken van een afspraak of als u vragen hebt, kunt u terecht bij het afsprakenbureau in de centrale hal van Basalt.

Tel: 070 - 359 35 00
Website: www.basaltrevalidatie.nl
 

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.