Revalideren vanuit huis 

Revalideren vanuit huis 

Veel kinderen en jongeren gaan na ontslag uit het ziekenhuis naar huis. Afhankelijk van jouw diagnose, fysieke en psychische gezondheidstoestand, de behandelmogelijkheden en jouw behoeften wordt een vorm van revalidatiebehandeling gezocht die bij je past.

Kinderen en jongeren in regio Haaglanden kunnen poliklinisch revalideren bij Sophia Revalidatie.

Doel van de revalidatie

  • Beperken van de gevolgen van hersenletsel voor het dagelijks leven
  • Benutten van alle mogelijkheden om tot optimale ontplooiing te komen
  • Leren omgaan met verandering en verlies
  • Vormgeven aan het leven met de gevolgen van hersenletsel

Behandeling

Voor poliklinische revalidatie heb je een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist.

De revalidatiebehandeling is op maat, en gaat door zo lang als er sprake is van verbetering. Uiteindelijke doel is zo goed mogelijk deelnemen aan de maatschappij, dat is inclusief gezinsleven, sociaal leven en school. 

Gezamenlijk Spreekuur (GSU)

Je kunt ook deelnemen aan het GSU. Hierbij wordt je gezien door verschillende professionals (revalidatiearts, neuropsycholoog, kinderneuroloog en klinisch kinderpsycholoog). Deze professionals stellen gezamenlijk in overleg met jou een behandelplan voor je op.

Het GSU is een samenwerking van Basalt, Haaglanden Medisch Centrum en Youz.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.