Naar het ziekenhuis

Zorg in Haaglanden Naar het ziekenhuis

Bij een ernstig ongeluk of een hersenbloeding is het van belang direct 112 te bellen. Er zal dan een ambulance naar u toe komen. De arts in de ambulance beoordeelt de ernst van de situatie en brengt u naar het ziekenhuis.

Naar het ziekenhuis

Bij een minder ernstige situatie kunt u zelf naar het ziekenhuis gaan. Het is bijvoorbeeld na een val op uw hoofd of een ongeluk verstandig om naar de Spoedeisende Hulp (SEH) te gaan. De SEH arts beoordeelt of opname noodzakelijk is, of dat u weer naar huis kunt. De meeste lichte hersenletsels verlopen relatief ongecompliceerd waarbij opname niet nodig is.

Ziekenhuizen in de regio (inclusief SEH):

HagaZiekenhuis

  • Locatie Leyweg: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000) www.hagaziekenhuis.nl
  • Juliana Kinderziekenhuis: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000)

Haaglanden Medisch Centrum (HMC):

  • Locatie Westeinde : Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag  (070-330 2000)

LangeLand Ziekenhuis

  • Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer (079-346 26 26)


Uw arts bespreekt vóór ontslag met u het vervolg na opname in het ziekenhuis. De arts maakt na gemiddeld 6 weken een controleafspraak voor u bij de neuroloog. Voor verdere nazorg wordt u naar uw huisarts verwezen. Indien nodig schakelt de verpleegkundige in het ziekenhuis een professional in die u kan ondersteunen bij de overgang naar huis.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.