Naar het ziekenhuis

Naar het ziekenhuis

Bij een ernstig ongeluk is het van belang direct 112 te bellen. Er zal dan een ambulance naar je toe komen. De arts in de ambulance beoordeelt de ernst van de situatie en brengt je naar het ziekenhuis.

Opname in het ziekenhuis

Ben je nog geen 18 jaar en moet je opgenomen worden in het ziekenhuis? Dan zal je waarschijnlijk opgenomen worden in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag, in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam of in het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. 

Educatieve Dienst

Als je langere tijd in het ziekenhuis ligt, niet naar school kunt, maar wel in staat bent om onderwijs te volgen, dan wordt de educatieve dienst in het ziekenhuis ingeschakeld zodat onderwijs in het ziekenhuis georganiseerd kan worden.

Ook als je weer thuis bent, maar nog niet in staat bent hele dagen onderwijs te volgen of veel onderwijs gemist hebt, kun je een beroep doen op de educatieve dienst. In Den Haag en omgeving is dit de dienst Onderwijs Zieke Leerlingen Haaglanden, georganiseerd onder de vlag van het HCO (adviesbureau voor onderwijs en kindcentra in de regio Den Haag).

Voor specifieke vragen over de onderwijsondersteuning aan zieke leerlingen kun je telefonisch contact opnemen met een van de onderwijsadviesbureaus. Alle adviesbureaus zijn te vinden op www.ziezon.nl

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.