Naar de huisarts

Zorg in Haaglanden Naar de huisarts

Heeft u het vermoeden dat u of uw naaste hersenletsel opgelopen heeft, omdat u bijvoorbeeld gevallen bent of u voelt zich niet lekker? Breng dan een bezoek aan uw huisarts. Uw huisarts beoordeelt of verdere diagnostiek of behandeling nodig is.

Naar de dokter met NAH

Het kan zijn dat het al enige tijd geleden is dat u hersenletsel opgelopen heeft en pas weken of maanden later klachten ervaart. Als u onderstaande klachten ervaart, ga dan na of u enkele dagen, weken of maanden geleden bent gevallen of uw hoofd heeft gestoten:

  • Concentratieproblemen
  • Duizeligheid
  • Geheugenproblemen
  • Geïrriteerdheid 
  • Hoofdpijn
  • Onhandigheid
  • Overgevoeligheid voor licht en/of geluid
  • Trager denken en doen
  • Veranderd gedrag
  • Vermoeidheid 

Als uw klachten van invloed zijn op uw dagelijks functioneren, dan zal uw huisarts u voor verdere diagnostiek verwijzen naar een specialist, zoals een neuroloog of een revalidatiearts. Dit kan in het ziekenhuis zijn, maar bijvoorbeeld ook op de NAH-poli van WZH Nieuw Berkdendael.

Op de NAH-poli van WZH Nieuw Berkendael wordt diagnostiek gedaan, wordt gekeken welke behandeling het meest geschikt voor u is en wordt de juiste behandeling ook aan u aangeboden.

Verder zal uw huisarts u informeren over de mogelijke klachten die later nog kunnen ontstaan.
 

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.