Naar een verpleeghuis

Zorg in Haaglanden Naar een verpleeghuis

Een klein deel van de mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kan na ziekenhuisopname of revalidatie in een instelling niet terug naar huis en maakt gebruik van een vorm van verblijfzorg in een verpleeghuis.

Naar een verpleeghuis met NAH

Het is ook mogelijk dat patiënten met middelzwaar of ernstig hersenletsel niet of niet direct in aanmerking komen voor revalidatiebehandeling, maar tijdelijk gebruik moeten maken van verblijfszorg. Verblijfszorg direct na ziekenhuisopname is alleen aan de orde als daar goede redenen voor zijn, zoals fysieke kwetsbaarheid, overbelasting van uw naaste of de noodzaak tot psychiatrische zorg.

Verpleeghuizen in de regio waar mensen met NAH terecht kunnen

Respect Zorggroep, verpleeghuis Bosch en Duin 

Bosch en Duin is een woonzorgcentrum voor intensieve zorg, ook wel een verpleeghuis genoemd. Bosch en Duin is voor mensen met lichamelijke beperkingen of dementie die veel begeleiding, intensieve verzorging en verpleging nodig hebben, in een beschermende woonomgeving.

Het verpleeghuis beschikt over een gespecialiseerde jongerenafdeling voor jongeren (van twintig tot zestig jaar) die door hun aandoening (bijvoorbeeld NAH) niet meer thuis kunnen wonen. Hun omstandigheden, wensen en behoeften zijn anders dan van de meeste oudere bewoners van verpleeghuizen.

In 2014 is Bosch en Duin grondig gerenoveerd. De zorg aan cliënten vindt plaats in kleinschalige woningen, waar maximaal acht cliënten verblijven. Iedere cliënt heeft een eigen kamer met sanitair en er is een gemeenschappelijke huiskamer, waar cliënten ook zelf kunnen koken.

Bosch en duin heeft op de gespecialiseerde NAH-afdeling ook een 9-tal kamers voor cliënten die gebaat zijn bij een prikkelarme/ gecontroleerd prikkelende omgeving. Deze hebben als kenmerk dat ze geen gemeenschappelijke ruimte ( zoals een woonkamer/huiskamer ) hebben, om zo prikkeling door (gedragsproblemen van) mede cliënten, personeel, afleidende gesprekken en zo voorts te beperken. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt kan er een aantal momenten gekozen worden waarin deze prikkeling wel opgezocht wordt, hetzij in de huiskamers van de andere units, hetzij bij de centrale activiteiten of het restaurant.

Respect Bosch en Duin
Scheveningseweg 76
2517 KZ Den Haag
Tel. (070) 306 10 20
info@respectzorggroep.nl
www.respectzorggroep.nl

Aanmelden en meer informatie: Servicebureau
Tel. (070) 306 91 70 of servicebureau@respectzorggroep.nl.

Saffier, woon- en expertisecentrum Domus Nostra

Domus Nostra is een kleinschalig woon- en expertisecentrum waar begeleiding en behandeling wordt geboden aan mensen met het syndroom van Korsakov. Er wordt de nodige structuur en veiligheid geboden, maar ook wordt zelfstandigheid gestimuleerd.

De juiste benadering
In Domus Nostra zijn alle medewerkers getraind in de zogenaamde ‘empathisch directieve benadering’. Dit betekent dat de medewerker zich inleeft in de gevoelens en denkwereld van de bewoner en laat merken dat hij begrijpt wat er in hem omgaat. Daarnaast stuurt de medewerker het gedrag van de bewoner door aanwijzingen te geven op een invoelende, maar sturende wijze door korte en concrete boodschappen/communicatie. Door de bewoners op deze manier te benaderen, wordt het gevoel van zekerheid en veiligheid vergroot.

Wat is er nodig voor wonen in Domus Nostra
Om in aanmerking te komen voor wonen in Domus Nostra is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestellen Zorg) vereist, bij voorkeur een ZZP 7 VV. Daarnaast zijn ook een aanmeldformulier nodig en een verslag van een recent afgenomen neuro psychologisch onderzoek (NPO). Deze gegevens ontvangen we bij voorkeur van een GGZ-instelling, bijvoorbeeld Parnassia.

Saffier, woon- en expertisecentrum Domus Nostra
Mgr. Nolenslaan 20
2555 XZ Den Haag
0800 2733 437 
woonzorgbemiddeling@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl/locaties/domus-nostra  

Saffier, woon- en behandelcentrum Nolenshaghe 

Mensen met NAH kunnen in Nolenshaghe rekenen op een goed woon- leef- en behandelklimaat. Er zijn woon- en behandelmogelijkheden voor zowel jonge als oudere mensen met NAH. In verpleeghuis Nolenshaghe kan alle zorg in alle gradaties gegeven kan worden met als pluspunt voor u dat u nooit meer hoeft te verhuizen vanwege toenemende zorgzwaarte.

Op de vijfde en zesde verdiepingen zijn kleinschalige woonvoorzieningen voor steeds 7 of 8 mensen met NAH. U krijgt een ruime eigen kamer en eigen sanitair (17 m2). De kamer is naar eigen inzicht in te richten. Daarnaast is er een gemeenschappelijke huiskamer/woonkeuken.

In Nolenshaghe staat een team van professionals voor u klaar, bestaande uit een dans- en bewegingstherapeut, een creatieve therapeut, een gespecialiseerde sociaal pedagogisch medewerker (met dagbesteding als belangrijkste aandachtsgebied), een geestelijk verzorger (zeer belangrijk bij het verwerken van een trauma) en een diëtiste (zeer belangrijk voor mensen die in coma liggen).

Saffier, woon- en behandelcentrum Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22
2555 XZ Den Haag
Tel: 070 44 70 100
woonzorgbemiddeling@saffiergroep.nl
www.saffiergroep.nl/locaties/nolenshaghe 

Filmpje over de lerende evaluatie met als thema 'eigen regie': https://www.youtube.com/watch?v=EUev4nvB4mI&list=PLUYNL5V1juenlhpfqXdGwtihnhgP0BKOY

WZH, verpleeghuis De Strijp 

Verpleeghuis De Strijp is gespecialiseerd in wonen met zorg en begeleiding voor mensen vanaf 55 jaar met NAH en vindt het belangrijk dat cliënten een zinvol leven kunnen leiden. Een persoonlijk dagprogramma is een essentieel onderdeel hiervan.

Wonen in De Strijp betekent deelnemen aan een dagprogramma. Met behulp van een observatieperiode stellen de specialisten dit samen met u op. Dit kan variëren van creatieve tot werk gerelateerde activiteiten. Dit wordt, afhankelijk van uw situatie, zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Bij alle zorg en behandelingen die u krijgt, wordt uitgegaan van persoonlijke wensen. Dit geldt voor de dagelijkse zorg en behandelingen, maar ook voor het persoonlijke dagprogramma. Zelfstandigheid vindt De Strijp daarbij een groot goed. Alles wat u in het dagelijks leven nog zelf kan doen, kunt u ook zoveel mogelijk zelf blijven doen. Bij De Strijp leert u omgaan met uw beperkingen, geprobeerd wordt vooruitgang te boeken en achteruitgang te voorkomen.

24 uur per dag staat het team van specialisten voor u klaar. Afhankelijk van de zorgbehoefte krijgt u ondersteuning van een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde. Samen met u en uw familie wordt gekeken wat u zelf kan en wil, en welke hulp nog nodig is.

WZH De Strijp
Polanenhof 525
2548 MP Den Haag
070-8901400
destrijp@wzh.nl
www.wzh.nl/woonzorgcentra/den-haag/wzh-de-strijp

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.