Wat is Hersenz?

Wat is Hersenz?

Hersenz is behandeling voor mensen met hersenletsel in de chronische fase. De behandeling richt zich op de belangrijkste gebieden waarop mensen met hersenletsel problemen ervaren: cognitie, emoties en gedrag, vermoeidheid, motoriek, communicatie en het systeem waarin de leven. Dit zijn de bouwstenen van Hersenz.

De behandeling is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verwerken van veranderingen en verlies, en het vinden van een nieuwe balans op diverse levensgebieden. Door de combinatie van behandeling in een groep en behandeling thuis wordt het geleerde daadwerkelijk geïntegreerd in het dagelijks handelen. De combinatie van cognitieve modules en een bewegingsprogramma versterkt het effect.

Hersenz richt zich ook op uw partner, kinderen of andere naasten, onder meer via behandeling thuis.

Doelen

  • Cliënten en naasten kunnen omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
  • Cliënt ervaart kwaliteit van leven en perspectief.
  • Cliënt functioneert zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij  en heeft maximale eigen regie.
  • Naasten ervaren minder belasting.

Voor wie

Hersenz is voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van 18 jaar en ouder die:

  • Beter willen leren omgaan met de gevolgen van het hersenletsel.
  • Gemotiveerd zijn om zelf actief te werken aan verbetering.
  • Voldoende in staat zijn tot zelfreflectie, concentratie en communicatie om de behandeling te kunnen volgen.

In regio Haaglanden wordt Hersenz aangeboden door Middin: www.middin.nl.

Meer informatie over Hersenz: www.hersenz.nl
E-mail: info@hersenz.nl   

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.