Signalering en diagnostiek

Signalering en diagnostiek

Bij licht hersenletsel verdienen signalering en monitoring speciale aandacht omdat niet altijd tijdig wordt herkend dat er sprake is van hersenletsel of posttraumatische klachten n.a.v. het oplopen van hersenletsel.

Bij aanhoudende (posttraumatische) klachten die van invloed zijn op uw dagelijks functioneren of werkhervatting verwijst de huisarts u (opnieuw) naar een specialist, zoals een neuroloog, een revalidatiearts of interdisciplinair revalidatieteam in een ziekenhuis of revalidatiecentrum:

HagaZiekenhuis

  • Locatie Leyweg: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000)
  • Locatie Sportlaan: Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag (070-210 0000)
  • Juliana Kinderziekenhuis: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000)

Medisch Centrum Haaglanden (MCH) – Bronovo Nebo

  • Locatie Westeinde : Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag  (070-330 2000)
  • Locatie Bronovo, Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag (070-312 41 41)
  • Locatie Antoniushove: Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam (070-357 44 44)

LangeLand Ziekenhuis

  • Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer (079-346 26 26)

Sophia Revalidatiecentrum

  • Den Haag: Vrederustlaan 180, 2543 SW Den Haag
  • Zoetermeer: Brechtzijde 20, 2725 NS Zoetermeer

Recuper

Ook kan u verwezen worden naar de polikliniek van Recuper. Bij Recuper kan diagnostiek naar NAH worden gedaan. U wordt voor diagnostiek naar Recuper verwezen als u gedragsproblemen en cognitieve problemen tegelijk heeft. Diagnostiek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd behandelteam bestaande uit artsen gespecialiseerd in neurologie en psychiatrie, psychologen, maatschappelijk werker, ergotherapeut en verpleegkundigen.

De polikliniek van Recuper is gevestigd in Rotterdam, Brainpark I aan de K.P. van der Mandelelaan 90.
Tel: 010 452 5545
E-mail: backoffice@recuper.nl
Website: www.recuper.nl

Gezamenlijk met WZH heeft Recuper ook een NAH-poli in Expertisecentrum Nieuw-Berkendael in Den Haag.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.