Revalideren, welke mogelijkheden zijn er? 

Revalideren, welke mogelijkheden zijn er? 

Er zijn verschillende mogelijkheden om te revalideren. 

We maken onderscheid tussen de volgende soorten revalidatie: 

Klinische revalidatie

Het kan zijn dat u op basis van uw beperkingen na ziekenhuisopname nog niet terug naar huis kunt. U komt in dit geval in aanmerking voor klinische revalidatie. Dit betekent dat u tijdelijk in een revalidatiecentrum of verpleeghuis wordt opgenomen waar u dagelijkse handelingen bijvoorbeeld opnieuw leert uit te voeren.

alles over klinische revalidatie in de regio Haaglanden >

Poliklinische revalidatie

Veel patiënten gaan na ontslag uit het ziekenhuis naar huis. Afhankelijk van uw diagnose, fysieke en psychische gezondheidstoestand, de behandelmogelijkheden en uw behoeften wordt een vorm van revalidatiebehandeling of andere zorg die bij u past gezocht.

alles over poliklinische revalidatie in de regio Haaglanden >

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.