Agenda

Pannenkoeken eten (eigen rekening) bij “De Haagsche Beek”’

Pannenkoeken eten (eigen rekening) bij “De Haagsche Beek”’

Den Haag

Van 13:00 tot 15:30 uur

De Haagse Beek

  • Machiel Vrijenhoeklaan 175
  • 2555 NA Den Haag

Contactpersoon

Mw. T. James-van der Harst
Tel: 070-3512244

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.