Agenda

Leven met een warrig hoofd, hoe doe je dat?

Leven met een warrig hoofd, hoe doe je dat?

Haagse Hout

Voor iedereen die het niet meer zo goed weet...

Programma
20:00 uur
Inloop en koffie 
22:00 uur 
Einde

Locatie

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.