Agenda

Switch NAH Café Leyweg 19:00 – 22:30 uur

Switch NAH Café Leyweg 19:00 – 22:30 uur

Leyweg, Morgenstond 

Iedere vrijdagavond, behalve feestdagen. De toegang is gratis. Voor drankjes vragen wij een kleine bijdrage.

Locatie

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.