Agenda

Switch NAH Café Ypenburg 19:00 – 21:00 uur

Switch NAH Café Ypenburg 19:00 – 21:00 uur

Ypenburg 

Iedere eerste vrijdag van de maand is er een NAH Café in Ypenburg. Mensen met hersenletsel, maar uiteraard ook hun familie en vrienden, zijn van harte welkom. In het NAH Café is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, gezellig samen te zijn, met elkaar in gesprek te gaan en spelletjes te spelen. Heeft u NAH of kent u iemand met NAH? Loop dan eens binnen voor een kop koffie en een praatje. De toegang is gratis. Voor drankjes vragen wij een kleine bijdrage.

Locatie

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.