Agenda

Switch NAH Café Ypenburg 19:00 – 21:30 uur

Switch NAH Café Ypenburg 19:00 – 21:30 uur

Ypenburg 

Iedere eerste vrijdag van de maand is er NAH café in Ypenburg. Hier kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten.
De toegang is gratis. Voor drankjes vragen wij een kleine bijdrage.

Locatie

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.