Agenda

NAH Café Ypenburg

NAH Café Ypenburg

Ypenburg

Iedere eerste vrijdag van de maand is er NAH café in Ypenburg. Hier kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten.

Programma
19.00 uur
Inloop

Locatie

  • NAH Café Ypenburg
    Windjammersingel 10
  • 2496 ZC Den Haag 
  • 070-3723680 

Vragen? Neem contact op met

Roshni Rewti 

r.rewti@middin.nl 


Seline Rundberg 

s.rundberg@middin.nl

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.