Agenda

Lotgenotenbijeenkomst  

Lotgenotenbijeenkomst  

Activiteitencentrum Het Vizier (Gemiva)
Programma
11.00 uur 
Start 
13.00 uur 
Afsluiting 

Activiteitencentrum Het Vizier (Gemiva)

  • Vijverzicht 99
    2543 AV Den Haag

Contactpersoon

Mw. T. James-van der Harst
Tel: 010-3512244 

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.