Nazorg bij Sophia Revalidatie 

Nazorg bij Sophia Revalidatie 

Bij het afronden van de revalidatieperiode bij Sophia Revalidatie start een nazorg traject. 

In principe blijven alle kinderen langdurig onder controle van de revalidatiearts. Wanneer alles loopt en er geen hulpvragen zijn wordt de frequentie van controle 1x per jaar. 

Sophia Revalidatie heeft de begeleiding van kinderen en jongeren gesplitst: als een kind de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt wordt de begeleiding binnen Sophia Revalidatie overgedragen aan een collega revalidatiearts van de PRJ (Poliklinische Revalidatie Jongeren), alwaar dezelfde follow-up plaatsvindt.

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.