Naar de Spoedeisende Hulp (SEH)

Naar de Spoedeisende Hulp (SEH)

Na een val op uw hoofd of een ongeluk is het verstandig om naar de Spoedeisende Hulp (SEH) te gaan. De SEH arts beoordeelt of opname noodzakelijk is, of dat u weer naar huis kunt. De meeste lichte hersenletsels verlopen relatief ongecompliceerd waarbij opname niet nodig is.

seh_verpleegkundige_hagaziekenhuis_465x310

SEH posten in de regio

HagaZiekenhuis

  • Locatie Leyweg: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000)
  • Locatie Sportlaan: Sportlaan 600, 2566 MJ Den Haag (070-210 0000)
  • Juliana Kinderziekenhuis: Leyweg 275, 2545 CH Den Haag (070-210 0000)

Haaglanden Medisch Centrum (MCH):

  • Locatie Westeinde : Lijnbaan 32, 2512 VA Den Haag  (070-330 2000)
  • Locatie Bronovo, Bronovolaan 5, 2597 AX Den Haag (070-312 41 41)
  • Locatie Antoniushove: Burg. Banninglaan 1, 2262 BA Leidschendam (070-357 44 44)

LangeLand Ziekenhuis

Toneellaan 1, 2725 NA Zoetermeer (079-346 26 26)
 

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.