Agenda

NAH Café Ypenburg

NAH Café Ypenburg

Ypenburg

Iedere eerste vrijdag van de maand is er NAH Café in Ypenburg. Hier kunt u ervaringen uitwisselen met lotgenoten. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten zoals gezelschapsspellen. 

Programma
19:00 uur
Inloop
19:30 uur
Activiteiten
20.45 uur
Napraten 
21.00 uur
Afsluiting 

Trefpunt van woonlocatie Brigantijn

  • NAH Café Ypenburg
    Windjammersingel 10
  • 2496 ZC Den Haag 
  • 070-3723680 

Doelgroep

Het NAH Café is voor mensen met hersenletsel en introducées. Er mag dus een vriend(in), een goede kennis of een familielid meegenomen worden. 

Toegang is gratis

Alleen voor consumpties vragen wij wel een bijdrage. Er wordt koffie/thee, frisdrank, zakje chips, maar ook alcoholische en non alcoholische dranken geserveerd.  

Meer informatie

Roshni Rewti, e-mail: r.rewti@middin.nl
Seline Rundberg, e-mail: s.rundberg@middin.nl
Tel: 070-3723680

Initiatiefnemers

De website nahlokethaaglanden.nl is een initiatief van de Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en wordt gesteund door diverse zorginstellingen en patiëntenverenigingen. 

De ontwikkeling van de website is gefinancierd vanuit de subsidie die regio Haaglanden heeft ontvangen van de Hersenstichting voor implementatie van de Landelijke Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel.